Attila Déry - Déry Attila

főoldal / home    könyvek / books     építészeti bibliográfia / architectural bibliography

Hirdetések, események

Letölthető könyvek:

Fäsch, Johann Rudolf: Grund-mäßige Anweisung. Zu den verzierungen der Türen. In kürze regeln verfasset mit 100 Küpffern eläutert… (Nürnberg, 1720)

 

Fäsch, Johann Rudolf: Grund-mäßige Anweisung. Zu den verzierungen der klein und grossen Kapp=Fenster, Mezzaninen, und Kirch=Fenster, Schorsteine, Balustraden. In kürze regeln verfasset mit 100 Küpffern eläutert... (Nürnberg, 1720)

 

Fäsch, Johann Rudolf: Des Jacobi Barozzi von Vignola Grund Regeln über die fünff Säulen auffs neue zum fleissigsten ubersehen, mit unterschtedenen nöthingen Regeln vermehret und mit 50 rissern in Kupffer... (Nürnberg, /Joh. Christoph Weigel/ 1720)

 

gróf Széchenyi István: Pesti por és sár (Évszám és kiadó nélkül /Pest, Heckenast, 1866/)

 

A TERC Kft. letölthető ingyenes könyvei: (https://www.terc.hu/ingyenkonyvek/regi)

 

Fellner Sándor: A magyar királyi Pénzügyminisztérium palotája (Bp. 1908)

 

Gallina Frigyes: Utcáink esztétikája (klny. Városi Szemle XVII. 1931)

 

Kabdebó Gyula: Budapest székesfõváros kislakás és iskola építkezései (Bp. 1913)

 

Miskovszky Viktor: Magyarország középkori és renaissance stílü műemlékei (Bp. 1885)

 

Mudrony Soma: Budapest jövõje (Bp. 1913)

 

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története 1. (Bp. 1870)

 

Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története 2-3 (Bp. 1870)

 

Schmall Lajos: Adalékok Budapest székesfõváros történetéhez 1-2. (Bp. 1899)

 

Schnédár János: A gyakorlati építészet elemei (Buda, 1862; Bécs, 1870)

 

Serlio, Sebastiano: Tutte l'Opere d'Architettura di Sebastiano Serlio bolognese; Dove si trattano in disegno, quelle cose, che sono pi? necessarie all'Architetto; et hora di nuovo aggiunto (oltre il libro delle porte) gran numero di case private nella Citt?, & in villa, et un'indice copiosissimo Raccolto per via di considerazioni da M. Gio. Domenico Scamozzi. (Venetia, /de'Franceschi/ 1584)

 

Viollet-le-Duc, Eug?ne-Emmanuel: Dictionnaire raisonné de l' architecture française du Xleme au XVeme siecle (Paris, /Bance et Morel/ 1-11. 1854-1868)

 

 


Előadások:

Az alábbi táblázat az anyagokat és szerkezeteket tárgyaló egyetemi előadássorozatom egyes előadásainak vázlatát, emlékeztetőként tartalmazza. E vázlatok az Öt könyv a régi építészetről 1-5. (Bp. 2010, második, bővített kiadás 2020) kötetein alapulnak.
 

Dr. Habil Déry Attila
Ybl-díjas építészmérnök
egyetemi magántanár

attdery@gmail.com
dery.attila@emk.bme.hu

 


 

Történeti szerkezettan

 

Általános bevezető. Épületek kezelése és értékelése. Típushibák.

Alapozások fejlődése, falak, faltípusok.

Boltozatok kialakulása. Alapformák. Eszközök.

Boltozatok típusai. Hibák és Javításuk.

Faszerkezetek. Faanyagok hibái. Faanyagvédelem. Födémek.

Fa tetőszerkezetek fejlődése.

Különleges faszerkezetek. Tornyok, kupolák.

Vasbeton szerkezetek kialakulása. Vasgerendás szerkezetek.

20. századi gerendás, elemes, stb. vasbeton szerkezetek.

Vasbeton szerkezetek fejlődése. Ipari szerkezetek.

A vas szerepe az ipar fejlődésében. Vasszerkezetek.

A hazai építészet fejlődését befolyásoló 18-20. századi szakirodalom.

A kereskedelem sajátos építészete.

A vasút építészetének kialakulása a 19. században.

A hídépítészet fejlődése a 19. században.

 

Történeti anyagtan

 

Habarcsok; mész, hidraulikus pótlékok, cementek.

Téglák, falazó rendszerek.

Szilikát alapú műkövek.

Festékek típusai és alkalmazásuk.

Különféle festési eljárások; freskó, tempera, stb.

A burkolatok fajtái és alkalmazásuk.

A kővédelem megoldásai.

Vas és egyéb fémek és alkalmazásuk.

Üveg; története, gyártása, fajtái felhasználása.

A hő- és hangszigetelések története, régi anyagai és megoldásai.

 

Építészettörténet

 

Bevezető. Általános fogalmak. Kapcsolatunk a múlttal. A műemlékvédelem.

Az ókori építészet formái és hatása az utókorra.

Bizánc és a Közel-kelet építészete.

A középkori ipari forradalom és hatása az építészetre.

A középkor építészete; a romanika és a gótika. A szerkezeti fejlődés.

A reneszánsz építészet és hatása az utókorra.

Az ellenreformáció. A barokk építészet. A barokk utóélete.

A klasszicizmus építészete és 20. századi utóélete.

A romantika epizód jellege, sokfélesége és építészete.

A polgári reprezentáció kora és formái; az eklektika kora.

Az útkeresés kora. Nemzeti formák és kísérletek. A szecesszió.

A modern építészet kettőssége és problémái.

 

Egyéb előadások

 

A Nemzeti Színház története.

A pesti Belváros.

A pesti Lipótváros.

Reformkori építészetünk.

Szepesi kéthajós templomok.

Reformkori városkép.

A pesti Városháza 1939-es pályázata.

Pesti bérházi szerkezete.